פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed


פורסם ביום: 16 ביוני, 2015 | בשעה: 9:39
מאת: maccabiashdod | קטגוריות: חדשות

בעקבות החשדות כי הקבוצה הדרומית קנתה את מקומה של ברק נתניה, תתכנס המנהלת ותחליט האם להצביע בנושא. אם תרד, גלבוע/גליל אמורה לתפוס את מקומה, אך עתיד …
Source: New feed