חיפוש

צו מניעה נגד פיטורים

כאשר עובד מרגיש כי פיטוריו נעשו שלא כדין, במסגרת הליכים משפטיים והאפשרויות שדיני העבודה מעניקות לעובדים הוא יכול להגיש בקשה לצו מניעה זמני נגד יישום הפיטורין שלו ממקום העבודה שלו, כלומר, צו בית משפט המורה על המעסיק שלא לפטר את העובד עד תום הבירור המשפטי של הסוגייה.

במצבים של התפטרות ופיטורים שלא כדין, יכולים להיווצר יחסים עכורים ומרים בין המעסיק לבין העובד שמרגיש שנפגעו זכויותיו, אמון מן הסוג הזה פעמים רבות לא ניתן לשקם והם עלולים להשפיע על התפקוד של העובד במקום העבודה.

כאשר מתנהלים הליכים משפטיים שבין המעביד לעובד, הם הופכים מצוות שמתפקד יחד למען מטרה משותפת כלשהי לשני צדדים נוגדים בבית משפט שלכל אחד ישנה מטרה אחרת וכל אחד נוקט באמצעים המשפטיים על מנת לממש אותה.

המתח שבין שני הכובעים הוא המתח שנוצר כאשר עובד מחליט לפנות לנתיב של הליכים משפטיים ודורש להמשיך להיות מועסק במקום העבודה שלו. במידה והעובד מעוניין להמשיך לעבוד כל עוד הפיטורין לא מבוררים, עומדת לו האפשרות להגשת צו מניעה זמני כנגד הפיטורין בבית הדין לענייני עבודה.

 

מתי ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני?

יכולות להיות עילות שונות שמובילות לאי החוקיות של הפיטורין – חוסר מתן שימוע כאשר הוא היה דרוש, שימוע שלא נעשה כדין, פיטורין שנעשו בעקבות עילות פיטורין שאסורות על פי דיני העבודה או מכל סיבה אחרת ניתן לפנות לבית הדין בבקשה לסעד.

 

מה ניתן לקבל במסגרת ההליך המשפטי?

לרוב, הסעד הנהוג ביותר בדיני העבודה במצב שבו נעשו פיטורין שלא כדין הוא פיצויים ולא השבה למקום העבודה. מן הסיבות שנמנו קודם לכן, ניהול של הליכים משפטיים עלולים להוביל לאינטרסים מנוגדים במקום העבודה – דבר שלא מקדם את הצדדים.

 

האם ישנם חריגים לכלל זה?

לכלל זה ישנם שני חריגים משמעותיים שמעניקים נופך חשוב לצו המניעה הזמני כנגד הפיטורין והוא עובד שמועסק במגזר הציבורי או בגוף דו מהותי (גוף שהוא לכאורה פרטי שמתעסק באינטרסים ציבוריים מובהקים). במצב כזה, ניתן לקבל כסעד החזרה למקום העבודה.

משום שניתן לקבל כסעד את החזרה למקום העבודה, בקשה לצו מניעה נגד הפיטורין הוא משמעותי ביותר שכן העסקה רציפה לא מאפשרת למקום העבודה לטעון טענה נפוצה של שינוי ארגוני שלא מאפשר את השבת העובד לתפקידו (מילוי התקן, ביטולו או החלפת פקידים במשרות אמון).

כאשר העובד נותר במקום העבודה, לא אמורים להיווצר שינויים ארגוניים מן הסוג הזה שלא יאפשרו לו לשוב למקום העבודה – דבר שיכול לסייע לעובד להשיג את מבוקשו.

גם אם לא יהיה ניתן להשיב את העובד לאותו תפקיד בדיוק שעשה, במסגרת ההליכים המשפטיים ניתן יהיה לדרוש שהוא יועבר לתפקיד אחר בארגון. במצב כזה ניתן גם כן לנטרל את הדם הרע שנוצר.

 

ציוד משפטי

אולי יעניין אותך גם