חיפוש

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן לערער עליה

פסילת רישיון על ידי קצין משטרה, המכונה פסילה מנהלית, היא החלטה שבמסגרתה עשוי נהג להיפסל מהחזקת רישיון לתקופה של עד 3 חודשים.

עבור מרבית הנהגים, מדובר במגבלה בעלת השלכות משמעותיות על יכולתם לבצע את מטלות היומיום לרבות הגעה לעבודה, הסעת הילדים למסגרות החינוך וקניית מצרכים לבית.

עם זאת, הפסילה על ידי קצין המשטרה אינה החלטה חלוטה וניתן לערער עליה.

 

פסילה מנהלית – מהי

במקרים של ביצוע עבירות תעבורה מסוימות, מתיר החוק לקצין משטרה לפסול את הנהג החשוד בביצוע עבירה מלנהוג לפרק זמן מסוים. הביטוי פסילה מנהלית מקורו בעובדה כי הפסילה נעשית על ידי הרשות המנהלית, כלומר ללא מעורבות שיפוטית. משכך, סמכות הפסילה של קצין המשטרה מוגבלת ואינה עולה על 3 חודשים.

 

משך תקופת הפסילה המנהלית

משך הפסילה המנהלית נע במדרגות של 3 תקופות פסילה:

  1. במקרה של ביצוע עבירות תעבורה המגלמות סיכון כגון נסיעה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, חציית פס הפרדה רצוף או סיכון הולכי רגל, באפשרות קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהג לתקופה של עד 30 יום.
  2. במקרה של ביצוע עבירת תעבורה שגרמה לחבלתו של אדם או לנזק לרכוש, באפשרות קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהג לתקופה של עד 60 יום.
  3. במקרה של ביצוע עבירת תעבורה שגרמה למותו של אדם, כגון עבירת גרם מוות בנהיגה רשלנית או המתה בקלות דעת, באפשרות קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהג לתקופה של עד 90 יום.

 

הליך פסילה מנהלית

השלב הראשון בהליך הפסילה הוא על ידי נטילת רישיון הנהיגה מנהג שביצע עבירה המאפשרת פסילת רישיון וזימונו בתוך שלושה ימים לשימוע בפני קצין משטרה. במהלך השימוע, מוזמן הנהג להעלות את טיעוניו בפני קצין המשטרה. על מנת לקבל מידע אודות הליך השימוע בפני קצין המשטרה, רצוי לבקר באתר http://www.lawyersivan.co.il.

לאחר שמיעת טיעוני הנהג ולאחר ששקל את מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובמידה שעל פי הנתונים שבפניו, סבר הקצין כי קיים יסוד סביר להניח כי נגד הנהג יוגש כתב אישום בעבירה המאפשרת פסילת רישיון, יקבל הקצין החלטה בדבר הפסילה ויודיע לנהג את החלטתו. קצין המשטרה רשאי לקבל החלטה גם של אי התייצבות הנהג לשימוע.

 

אפשרויות ערעור על פסילה מנהלית

באפשרות נהג שרישיונו נפסל על ידי קצין משטרה, להגיש בקשה לביטול הפסילה. על הבקשה להיות מוגשת לבית המשפט לתעבורה במחוז בו בוצעה העבירה. במסגרת הדיון בבקשה, יבחן בית המשפט את הראיות בבסיס החלטת הפסילה וייתן את החלטתו בבקשה.

 

פסילה מנהלית – לא סוף פסוק

החלטת קצין משטרה בדבר פסילת רישיון אינה החלטה החסינה מביקורת שיפוטית. נהג אשר נשלל רישיונו על ידי קצין משטרה, הסבור כי נפל פגם בהליך הפסילה או לחילופין כי לא ביצע כל עבירה המצדיקה פסילה, אינו מוכרח להשלים עם החלטת הקצין ובאפשרותו להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה.

איש משפט

 

אולי יעניין אותך גם