חיפוש

ייפוי כוח נוטריוני – המדריך המלא

ייפוי כוח נוטריוני נדרש כדי להעניק לייפוי כוח רחב סמכויות תוקף משפטי. כך למשל, כאשר אדם מיפה את כוחו לאדם אחר למשך זמן בלתי מוגבל ולפעולות רבות, יידרש ייפוי הכוח להיות נוטריוני. במה מדובר, מתי בדיוק נדרש לכך ואיך עושים את זה?

 

מה זה ייפוי כוח נוטריוני?

ייפוי כוח הוא מסמך החתום בין שני צדדים, כאשר האחד מסמיך את האדם השני לבצע בעבורו פעולות מסוימות. בייפוי הכוח ניתן להגדיר את פרק הזמן שההסכם יהיה תקף, וכן לייפות כוחו של אדם לצורך פעולות מסוימות בלבד. עם זאת, כאשר מדובר בייפוי כוח שאינו תחום בזמן וכן כללי ורחב מבחינת נושאים – נדרש ההסכם להיות ייפוי כוח נוטריוני, משמע כזה החתום בידי עורך דין שהוסמך כנוטריון.

 

למה ומתי נצטרך ייפוי כוח נוטריוני?

חתימת נוטריון מעניקה למסמך תוקף משפטי ורשמי, דבר היאפשר להביא את ייפוי הכוח בפני רשויות וגופים רשמיים ולבצע מגוון רחב של פעולות בעבור אדם אחר, למשל חתימה על מסמסי בנק, הקמת חשבונות בנק, רכישת נדל"ן ומכירתו וכדומה. ייפויי כוח נוטריונים מסוג זה נחתמים בעיקר כאשר אדם לא מסוגל להיות אחראי על ענייניו לבדו, או נעדר מהארץ לתקופה ארוכה, ועל כן מסמיך אדם אחר לביצוע פעולות בשמו.

 

איך עושים זאת?

יש לפנות לעורך דין שהוסמך כנוטריון, כיוון שרק גורם זה יוכל להעניק להסכם גושפנקא נוטריונית כנדרש. הנוטריון יהיה נוכח בזמן חתימת ההסכם בידי הצדדים לו, יוודא את זהותם וידריך את הצדדים כיצד לבצע אותו. לאחר מכן, הנוטריון יעניק חותמת להסכם וכך יהפוך ההסכם מייפוי כוח רגיל לייפוי כוח נוטריוני.

 

מהן העלויות?

חשוב להכיר כי בישראל מתפרסמות אחת לשנה, בתחילת כל שנה לועזית, תקנות הכוללות תעריפים ומחייבות את כלל הנוטריונים הפועלים בישראל. כך, נחסך מכם במידת מה הצורך להשוות בין המחירים כן ישנם מחירי מקסימום שלא ניתן לעבור.

 

סוגיו השונים של ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני עשוי ללבוש מספר צורות. ייתכן שנדרש שהוא ייכתב רק בעברית. עם זאת, כאשר אחד מהצדדים להסכם הוא תושב הדובר שפה זרה או שמיופה הכוח יחפוץ לפעול מחוץ לארץ, ייתכן והצדדים יצטרכו לחתום על ייפוי כוח נוטריוני באנגלית או בשפה אחרת.

 

סוג נוסף של ייפוי כוח נוטריוני הוא ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, כך שאין אפשרות למייפה הכוח לחזור בו מההסכם; סוג זה של ייפוי כוח נפוץ בעיקר בעסקאות נדל"ן ולשם הגנה על צד שלישי.

 

סיכום

אם אתם מעוניינים להאציל כוח לאדם אחר כדי שיוכל לפעול בשמכם במגוון תחומים ולזמן בלתי תחום, עליכם לפנות לנוטריון שיערוך עבורכם ייפוי כוח נוטריוני. ניתן לחתום את ייפוי הכוח רק במעמד שני הצדדים, ובנוכחות הנוטריון. יש להקפיד על קבלת ההסכם חתום עם חותמת הנוטריון, המקנה לו תוקף משפטי מחייב.

שופט

 

אולי יעניין אותך גם