נקלעת להפגנה וסירבת להקשיב לשוטר ולהתפנות? סירבת להציג תעודת זהות בפני השוטר? באילו מקרים זוהי הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ומה עושים כשמקבלים אישום פלילי – על כך במאמר הבא.

 

מהי הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

השוטרים הם אלו המופקדים על ביצוע החוקים בישראל על מנת שהסדר הציבורי יישמר במדינה. כאשר אזרחים מסוימים מפריעים להם למלא את תפקידם זוהי עבירה עליה הם נענשים. זה לא אומר שהשוטרים יכולים לעשות כאוות נפשם וכרצונם, אלא אם כן מכשילים אותם מלשמור שהחוקים ייעשו על ידי האזרחים. למשל, בעת הפגנה כאשר שוטרים מפנים את ההתקהלות, האזרחים אמורים לציית ולא להפריע להם לפנות את ההפגנה או להכשילם במילוי המשימה. מקרים נוספים הם: הפרעה למעצר של אדם אחר, הפרעה לעיכוב משטרתי של אדם אחר, מסירת פרטים כוזבים, סירוב להתלוות לשוטרים לתחנת המשטרה וכד'. יתרה מכך, כאשר אזרחים יורים, זורקים חפצים, מיידים אבנים או נוהגים בצורה אלימה אחרת כלפי השוטרים או מכוניות המשטרה, הדבר נחשב לעבירה בדרגה מחמירה אף יותר. כלומר, זוהי עבירה פלילית חמורה המוגש בגינה כתב אישום.

 

מהו הדין על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

אדם המפריע לשוטר במילוי תפקידו יכול לקבל בין שבועיים ל- 3 שנות מאסר אך לא פחות משבועיים. במידה וזוהי עבירה מחמירה העונש המקסימלי הוא 5 שנות מאסר. ישנם מקרים בהם השוטרים אינם יכולים לאכוף חוקים במידה ואינם חשד לעבירה. למשל, כאשר שוטר מבקש מאזרח להזדהות ולהראות תעודת זהות והאזרח אינו מסכים להזדהות זוהי אינה עבירה גם אם השוטר לא יכול למלא את תפקידו כראוי בשל חוק חירותו של האדם לנוע בחופשיות. זהו שינוי בחוק שבעבר הקנה לכל שוטר את הזכות לדרוש הצגת תעודת זהות בעת מילוי תפקידו גם אם לא היה חשד לעבירה. לעומת זאת, אדם שעבר עבירת תנועה ושוטר מבקש שיציג את רישיונותיו מחויב להציג אותם, אחרת הוא מפריע לשוטר במילוי תפקידו.

 

מה עושים במצב בו מואשמים בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

בין אם העבירה קלה ובין אם היא בנסיבות מחמירות יש לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי. במידה והעבירה היא סירוב להזדהות בעת עבירת תנועה, מסירת פרטים כוזבים, סירוב לעבור בדיקת שכרות בעת נהיגה או בכל מקרה אחר הקשור לחוקי התעבורה, יש ליצור קשר באופן מיידי עם עורך דין תעבורה. לא פעם שוטרים מפרשים סיטואציות שונות כהפרעה למילוי תפקידם בין אם האזרח שומר על זכויותיו ובין אם הוא שומר על זכויות של אדם אחר והפרשנות עלולה להביא לפתיחת תיק פלילי והגשת כתב אישום. ברגע שישנה סיטואציה כזו ועוד לפני הגשת כתב האישום חייבים לפנות לעורך דין בהתאם לחשד לעבירה. עורך הדין יפעל להקלה או לזיכוי מהעונש וייצג את החשודים כראוי בבית המשפט.

 

פטיש