חיפוש

מדיניות חלוקת דוחות תנועה

בעת האחרונה, כמות דוחות התנועה שניתנים לאזרחים, במסגרת המאבקים של הרשויות בתאונות הדרכים עולה משמעותית, במטרה להרתיע אזרחים.

כאשר ישנו ריבוי מהסוג הזה, יכול להיות שחלק שהדוחות שחולקו לא צודקים.

במידה וסבורים שדוח תנועה שניתן הוא לא צודק, נכון או מדויק, ניתן לערער על מתן הדוח.

בהתאם לגידול במספר הדוחות, כך עלו הערעורים ותהליך הגשת הערעור נהפך לנוח, נגיד ואינטרנטי.

ניתן לסווג את דוחות התנועה לשניים – דוחות שמכילים חובת תשלום בלבד וכאלו שמחייבים לעמוד בפני בית משפט.

ישנו הליך ערעור ייעודי לכל אחד מסוגי הדוחות האלו והם שונים אחד מן השני. כעת אתמקד בסוג הראשון של הדוחות – המכילים קנס בלבד.

 

בקשה לביטול הדוח

ההליך הנקבע בחוק מאפשר להגיש את הערעור על דוח תנועה שכולל קנס עד שלושים יום מרגע מתן הקנס. לבקשה הזו צריך לצרף מיני מסמכים, למשל, צילום  של הדוח וכל נתון ראייתי שמחזק את הטענה לביטולו של הדוח.

את כל המסמכים הדרושים ניתן להגיש באתר האינטרנט הממשלתי. אם הרשויות מחליטות שלא לקבל את הבקשה לבטל את הדוח, אז מוטלת החובה לשלמו, גם אם זה כולל תשלום נוסף בעבור פיגור התשלום (אם ההכרעה נתקבלה לאחר התאריך האחרון לתשלום).

במידה ולא מרוצים גם מהחלטה זו, ישנה אפשרות לערער עליה לבית משפט ולהביא את הדיון לשיפוט. גם את הבקשה מן הסוג הזה ניתן להגיש באופן אינטרנטי.

מומלץ להיוועץ עורך דין תעבורה לפני הפנייה לבית המשפט, עורך הדין, הבקיא בהליך יידע לתת תמונה מדויקת יותר של הסיכויים להצליח במשפט או לא.

 

ערעור שיידון בפני בית משפט מלכתחילה

ישנה אפשרות אחרת והיא לפנות לבית המשפט מהרגע הראשון ולא לפעול מול הרשויות. ככל שפונים לאפיק הזה, אין לשלם את הקנס ואין להגיש בקשה לביטול הדוח מול הרשויות. יש להגיש את הבקשה להישפט עד תשעים ימים מרגע קבלת הקנס.

ניתן לפנות להליך זה גם באופן מקוון. כחלק מהמסמכים שיש להגיש, נכללים ספח הדוח או מספר תעודת הזהות של המערער ואת כתובת המגורים שלו.

למרות שניתן לפתוח בהליכים מן הסוג הזה גם מבלי עורך דין, הלכה למעשה, כדי שההליכים יצלחו, יש להיעזר בעורך דין. התנהלות בבית משפט ללא היכרות מעמיקה עם הדין, עם התקדימים או עם השפה המשפטית כנראה תוביל לכישלון בהליך.

במידה ונכשלים בהליך, כמרבית מי שמערער לבדו, יש לשלם גם סכומים גבוהים של הוצאות משפט וזמן רב שבוזבז בניסיונות לבנות טיעון משפטי כשיר.

 

כדאי לזכור

הבחירה ללכת לאפיק זה יכולה להיות יקרה שכן כוללת זמן בית משפט. תוצאותיו עלולות להיות יקרות אף יותר. לפני הפנייה לבית המשפט יש להתייעץ בעורך דין להבין האם זה משתלם.

 

פטיש

אולי יעניין אותך גם